Om ventelister til andelsboliger

Færre "penge under bordet"

På ventelister udbydes andelsboliger efter anciennitet. Herved mindskes muligheden for at sælge til den der byder flest penge under bordet.

Indikerer sund økonomi i foreningen

Ifølge en ekspert ligger der oftere en sund andelsforening bag, når andelsboliger sælges via venteliste, fremfor ved frit slag. 

Sikrer en rolig købsproces

Ingen stress med at skulle slå først til på salgsopslag eller konstant holde sig opdateret.

Typiske ventetider

En undersøgelse har vist at ca. 60% af andelshavere i København stod 0-3 år på venteliste før de fik tilbudt deres andelsbolig. Det læner sig op ad en ekspertvurdering der estimerer 2-5 år som typisk ventetid på andelsboliger.

Hvis man henvender sig til en andelsboligforening tilbyder de nogen gange en estimeret ventetid på deres venteliste. Det er dog ikke altid. Ventetider kan også være svære at estimere da man ikke ved på forhånd hvornår folk vælger at flytte fra foreningen. Vil man selv forsøge at estimere ventetiden kan man f.eks. tage udgangspunkt i en årlig fraflytning på 10%, som fundet i en tidligere undersøgelse. Så kan man se på antallet af lejligheder i foreningen og personer på ventelisten for at estimere ventetiden. En årlig fraflytning på 10% er dog kun et gennemsnit på tværs af foreningener. Desuden sker det ofte at flere af dem der står højere oppe på ventelisten takker nej til en bolig, og at ventetiden derved bliver kortere. Der kan også ryge nogen af ventelisten hvis de ikke betaler det årlige gebyr. Herved kan ventetiden også blive kortere.

Hvad koster det at blive skrevet på en venteliste?

Det koster ofte penge at blive skrevet på venteliste til en andelsbolig i København. Andelsboligforeninger opkræver dette gebyr for at dække administrationsomkostninger, og for at sikre at dem der står på ventelisten reelt er interesserede i at købe en bolig. Det er andelsforeningen selv der bestemmer hvad det skal koste at blive skrevet på deres venteliste. Typisk skal man årligt betale et gebyr for at blive på ventelisten.

Det har tidligere været til debat hvorvidt der er foreninger der udnytter ventelistesystemet ved at have for mange skrevet på deres venteliste. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvad den estimerede ventetid er, før man skriver sig på en venteliste. Der kan være stor variation imellem andelsforeninger så det kan godt betale sig at undersøge forskellige foreninger, før man skriver sig op.

Er ventelister til andelsboliger svære at finde?

En undersøgelse har vist at i København og på Frederiksberg har ca. 16% af andelshaverne fået deres andelsbolig via en venteliste. Ud af dem fik ca. 30% deres bolig gennem en ekstern venteliste og resten blev skrevet på venteliste af familie/bekendte (ca. 60%) eller svarede “andet” (ca. 10%).

Det kan være svært at finde åbne eksterne ventelister til andelsboliger i København. Vi arbejder derfor på at gøre det nemmere. Vi har anvendt en specialdesignet søgerobot og googlet mere end 3000 andelsboligforeninger i København. På denne måde har vi fundet mere end 100 andelsboligforeninger i København med åbne eksterne ventelister. På vores interaktive kort kan du se foreningernes navne, placeringer og hjemmesider. Du kan følge links på kortet til foreningernes hjemmesider og kontakte dem for at skrive dig på deres venteliste. Du kan købe adgang til det interaktive kort ved at klikke her.
Andelsboligforeninger i KBH med åbne ventelister