Om ventelister

3 fordele ved ventelister

Færre "penge under bordet"

Da andelsboliger på ventelister udbydes efter anciennitet, mindskes muligheden for at sælge til den der byder flest penge under bordet.

Indikerer sund økonomi i foreningen

Ifølge en ekspert, ligger der oftere end sund andelsforening bag, når andelsboliger sælges via venteliste, fremfor ved frit slag. 

Sikrer en rolig købsproces

Ingen stress med at skulle slå først til på salgsopslag eller konstant holde sig opdateret.

Typiske ventetider

En undersøgelse har vist at ca. 60% af andelshavere i København stod 0-3 år på venteliste før de fik tilbudt deres andelsbolig. Det læner sig op ad en ekspertvurdering der estimerer 2-5 år som typisk ventetid på andelsboliger.

Nogle gange tilbyder andelsboligforeninger en estimeret ventetid på deres venteliste. Det er dog ikke altid. Da man ikke ved hvornår folk vælger at flytte fra foreningen, er det svært at estimere ventetid, men hvis man selv vil forsøge, kan man f.eks. lave et groft estimat ved at tage udgangspunkt i en årlig fraflytning på 10%, som fundet i en tidligere undersøgelse. Holder man det op imod antallet af lejligheder i foreningen og personer på ventelisten kan man lave et estimat. 10% årlig fraflytning er dog et gennemsnit og variation forekommer imellem foreninger. Desuden sker det ofte at flere øverst på ventelisten takker nej til en bolig og den derved bliver solgt til en længere nede på ventelisten. Opskrevne kan også ryge af listen hvis de undlader at betale årligt gebyr og ventetiden kan derved blive kortere.

Hvad koster det at blive skrevet på venteliste?

Der kræves ofte et gebyr for at blive skrevet på ventelister til andelsboliger i København. Andelsforeninger gør dette for at dække administrationsomkostninger og sikre, at dem der står på ventelisten, reelt er interesserede i at købe en bolig. Det er andelsforeningen selv der bestemmer, hvad det skal koste at stå på ventelisten. Typisk skal der betales et årligt gebyr for at beholde sin plads på ventelisten.

Det har tidligere været til debat hvorvidt der er foreninger der udnytter ventelistesystemet, og det er vigtigt at være opmærksom på hvad den estimerede ventetid er, før man skriver sig på en venteliste.

Er ventelister svære at finde?

En undersøgelse har vist at i København og på Frederiksberg har ca. 16% af andelshaverne fået deres bolig via en venteliste. Ud af dem fik ca. 30% deres bolig gennem en åben ekstern venteliste og resten blev skrevet på venteliste af familie/bekendte (ca. 60%) eller svarede “andet” (ca. 10%).

Det kan være svært at finde åbne eksterne ventelister til andelsboliger i København. Vi arbejder derfor for at gøre det nemmere. Vi har anvendt en specialdesignet søgerobot og googlet mere end 3000 andelsboligforeninger i København. På denne måde har vi fundet 95 andelsboligforeninger i København med åbne eksterne ventelister. På vores interaktive kort kan du se foreningernes navne, placeringer og hjemmesider. Du kan følge links på kortet og skrive dig på foreningernes ventelister via deres hjemmesider. Du kan købe adgang til det interaktive kort ved at klikke her.

Andelsboliger i København med åbne ventelister
Andelsboligforeninger i KBH med åbne ventelister